De Wagenburcht

De Wagenburcht is een christelijk gemeente in Wageningen. Als volgelingen van Jezus Christus komen we ondermeer tijdens kerkdiensten en op kringavonden samen. Met elkaar willen we onze God dienen en volgen. De Wagenburcht maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Elke zondag komen we om half 10 en kwart voor 5 samen in de Wagenburcht.

De Wagenburcht is een gemeente vol verscheidenheid. Onze leden komen niet alleen uit Wageningen, maar ook uit de omliggende plaatsen zoals Bennekom, Renkum en dorpen in de Betuwe. Vanzelfsprekend voor een kerk in een studentenstad: een flink aantal van onze leden is student.